H. Oliesel / Ziekenzalving 

Jacobus 5,7-20

 

Aansporing tot geduld.

7 Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt.

8 U moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is dichtbij.

9 Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan; anders valt u zelf onder het oordeel. Denk eraan; de rechter staan al voor de deur.

10 Broeder en zusters, neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer.

11 wij prijzen hen gelukkig omdat ze hebben standgehouden. U heb ook gehoord van de standvastigheid van Job en u hebt het einde gezien dat de Heer hem bereid heeft, want Hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming.

12 Voor alles, broeders en zusters; leg geen eden af; zweer niet bij de hemel of bij de aarde of waarbij dan ook. Uw ja zij ja en uw nee zij nee, dan zult U niet onder Gods oordeel vallen. De kracht  van het gebed.

13 Heeft iemand van u  te lijden? Laat hij bidden. Is iemand opgewekt? Laat hij een loflied zingen.

14 Is iemand ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer.

15 En het gelovige gebed zal de zieken redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.

16 Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurige gebed van een rechtvaardige bereikt veel.

17 Elia was ook maar een mens, net als wij, maar toen hij met aandrang bad dat het niet zou regenen, viel er geen regen op het land, drie jaar en zes maanden lang.

18 Hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort.

19 Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt,

20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg laat terugkeren, diens ziel zal redden van de dood en tal van zondern zal bedekken.

 OLV Praesentatie:

Een keer per jaar houden wij een eucharistieviering in de Keyzershof waarin de mensen het H. Oliesel kunnen ontvangen.

Het is een" geestelijk steuntje in de rug" als we voelen dat onze gezondheid toch niet zo goed meer is en daar hoef je echt niet oud voor te zijn.

Maar ook als je oud bent en je voelt je toch nog goed hoef je niet alleen maar toe te kijken maar mag je je best aansluiten.

Wil U de ziekenzalving ontvangen neem dan contact op met onze parochie of een van de pastores. Telefoonnr. staan achter op de pastorale of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De ziekenzalving of het Heilig oliesel is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk.
Voor de toediening van Ziekenzalving kunt u voorlopig rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
deze is bereikbaar via ( 0223 - 531332, of buiten kantoortijden 0224-591603.
En anders wordt u telefonisch doorverwezen naar een van de andere pastores.

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.