onbekend

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen . 

ANBI voordelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies en PCI-en onder druk staan, van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI regeling geldt onder andere een publicatieplicht.

Publicatieplicht

Uiterlijk per 1januari 2016 moet iedere parochie en iedere PCI aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit eenvoudig kunnen raadplegen.

 

ANBI gegevens Parochie 

A. Algemene gegevens 

Naam: Parochie OLV Praesentatie
Website: www.spoorbuurtkerk.nl
Email: secretariaat      @       olvpraesentatie.nl
Telefoonnummer: 0223-531332
RSIN/Fiscaal nummer: 2515283
Bezoekadres en Postadres:  Nieuweweg 15
Postcode: 1761 EC
Plaats: Anna Paulowna

 

 

Voor meer gegevens van onze parochie/ PCI klik   HIER

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.