Werkgroep "Huisbezoek"

In de jaren tachtig breidde Anna Paulowna zich in een snel tempo uit. De toenmalige pastoor R. V.d. Steen vond het bezwaarlijk om alleen alle nieuwkomers te bezoeken. Aldus werd de werkgroep "Huisbezoek" Opgericht.

Sinds de wet op de privacy mogen gemeentes geen privé-gegevens meer verstrekken. Via het verhuisbericht moeten inwoners nu zelf kenbaar maken, dat zij bij onze parochie willen behoren. Dan worden ze door iemand van de werkgroep bezocht. Die bezoekjes verlopen meestal heel gezellig. De mensen worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze parochie. Bent u als nieuwkomer - via een ondertekend formulier - officieel ingeschreven, dan ontvangt u voortaan ook ons parochieblad "de Pastorale".

Copyright © 2004- 2020. OLV Praesentatie Anna Paulowna.