Momenteel is het jongerenpastoraat niet beschikbaar.
Zo’n 20 jaar geleden is de jongerenparochie opgericht. Het doel was en is nog steeds jongeren bewust te maken van de samenleving en de plaats van de Kerk daarin (Kerk dan in de ruimste zin van het woord).
Leuke bijkomstigheid is, dat de jongeren na de basisschool contact houden met elkaar.
Jongeren, die de basisschool verlaten, wordt gevraagd of zij mee willen doen aan dit project. In de eerste instantie gaat onze aandacht dan uit naar jongeren die in dat jaar ook hun vormsel hebben gedaan. Maar we willen zeker geen exclusief clubje zijn.
Wat is de bedoeling?
We willen een aantal keer bij elkaar komen om samen ideeën en meningen uit te wisselen over onderwerpen als: discriminatie; stelen; vriendschap; macht; en toekomstverwachtingen. Maar we zullen ook een onderwerp als: ‘Gevormd. En nu?’ of ‘De noodzaak van 10 geboden?’ niet uit de weg gaan.
Het gaat er daarbij om een mening te kunnen uiten en te kunnen verdedigen, maar ook om een gedachte van een ander aan te horen.

Bij dit alles staat gezelligheid hoog in het vaandel!

 

 

 Contactpersoon:
............... 
( .............

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.