Op zaterdag 26 juni  kwam bisschop Mgr. Hendriks naar de Noordkop om het H. Vormsel toe te dienen aan 11 kinderen uit onze regio. Na een achttal bijeenkomsten waar de kinderen catechese lessen kregen van het pastoraal team, uit het Vormsel project “Vormselkracht” , waren de kinderen zover dat  ze het sacrament konden ontvangen. Door de nog steeds geldende coronamaatregelen moest eruit geweken worden naar de St. Jan in Breezand, hoewel de viering onze kerk gepland stond. De vormelingen uit onze parochie zijn Melissa Wessel, Sil de Graaf, David Berbee, Lena Borst, Jente Pater, Amber Danique Sneekes.  Wij feliciteren de jongelui met het ontvangen van dit sacrament en wensen hen veel succes en geluk op de volgende stap in hun verdere leven. Behalve door de leden van het pastoraal team werd de voorbereiding ondersteund door de dames Anita Bakker en Agnes Borst. Wij danken jullie hartelijk voor de getoonde inzet voor onze parochie.

Na het Vormsel zijn jullie van harte welkom bij de activiteiten voor de Tigers van onze regio. Doe mee!

Jullie hebben op 26 juni de Heilige Geest in al zijn volheid ontvangen. We hopen jullie te zien bij de activiteiten gedurende het jaar.

Welkom, Tigers of God.

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.