8 februari 2019    

Wat een mooie voorbereidingsavond van het vormsel.

Ditmaal waren de ouders van de kinderen ook aanwezig. Met zijn allen hebben we geluisterd naar het Woord, en het Woord dat je gehoord hebt mocht in lego uitgebeeld worden. Wat mooi om te zien hoe de kinderen én ouders dit op pakten!

 

Daarna een filmpje over vrijwilligers in de parochies, gemaakt door de @thetigersofgod. Als dienst voor onze kerk hebben drie jongeren die bij de the Tigers of God aangesloten zijn, een film gemaakt waarin vrijwilligers van onze parochies vertelden wát ze doen en vooral waaróm ze zich inzetten voor de kerk. Ieder mocht daarna nadenken over hun eigen talent en hoe ze die in kunnen zetten voor de kerk. Alle talenten zijn vastgelegd en maakt ons tot de gemeenschap die God voor ogen heeft.