Vrijdag 19 februari 2016 , de vierde bijeenkomst met de vormelingen en gastouders.

Het thema van deze bijeenkomst was “VUUR”. Naar het voorbeeld van Pinksteren in vuur en vlam staan en je geloof uitdragen. Diaken Henk vierde deze dag zijn verjaardag en kon er daardoor niet bijzijn. Pastoor Ivan was de hele avond bij de vormelingen aanwezig.

Doordat er in dit project met verschillende werkvormen wordt gewerkt, werden de kinderen deze avond gevraagd om een “elfje” te maken (een vijfregelig gedichtje dat niet hoeft te rijmen). Ze gingen het verhaal over de komst van de heilige Geest (handelingen 2,1-13) uitbeelden in een tableau vivant: een beeld zonder beweging en geluid. Een hele uitdaging voor de kinderen en de gastouders!

 

De avond werd beëindigd rondom een vuur. Op het schoolplein was een vuurplaats neergezet waaromheen alle kinderen gingen staan. Onder leiding van pastoor Ivan mocht iedereen stil worden en als ze dat wilden een gebed uitspreken. Er werden kaarsjes aangestoken rondom het vuur, iedereen werd stil, er werd een gebed uitgesproken en daarna baden we met z’n allen het Onze Vader.

Tot de volgende bijeenkomst, vrijdag 18 maart.

Namens de werkgroep Heilig Vormsel,

Inge Kaptein

Copyright © 2006 - 2019.  OLV Praesentatie Anna Paulowna.