Beste parochianen,

Pasen is een bijzondere tijd in het christelijke leven, het is het centrum van ons christen zijn. Met Pasen vieren wij de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En wij kunnen ons afvragen: uit welke dood is Hij opgestaan? Hij heeft een fysieke dood geleden. Hij die God was heeft dit voor de mensen, voor ons gedaan. Niet alleen een fysieke dood maar vooral een geestelijke, de dood van 'het zijn'. Iets dat ons van binnen kapot maakt. Boosheid, egoïsme, jaloezie enz. Alles wat uit het diepste van ons hart komt. Hoe vaak hebben wij deze ervaringen meegemaakt, dat wij boos op iemand zijn en daardoor niet in vrede met die persoon kunnen leven.

Dáárom is Jezus Christus uit de dood opgestaan. Zodat wij samen met Hem kunnen opstaan, verrijzen. Dat is Pasen. Van de dood naar het leven.

Met Hemelvaart vieren wij dat Jezus Christus naar de Hemel terug is gegaan. Het is een teken dat Jezus de Hemel voor ons geopend heeft. Dit geeft een nieuw perspectief in ons aardse leven. Wij zijn geroepen om samen met Jezus naar de Hemel te kijken. U kunt denken; ja, dat is mooi gezegd maar het is echt de ervaring van veel heiligen die ook normale mensen zoals ons waren. Zij hebben in hun leven deze dimensie van het eeuwig leven mee gemaakt. 12 Om deze ervaring mee te kunnen maken hebben wij de heilige Geest nodig. De Geest van de verrezen Christus.

De komst van de Geest brengt ons naar Pinksteren. De apostelen waren bang omdat zij hun Meester hadden verloren. Dat is wel te vergelijken met wat wij in deze tijd ervaren. Onzekerheid of angst voor de toekomst, de gevolgen van deze pandemie. Het ís te vergelijken met de ervaring van de apostelen. In hun situatie kwam Jezus letterlijk in hun midden en zei: 'Wees niet bang, Ik ben het. Ik laat jullie niet alleen. Ik stuur jullie een HELPER. De heilige Geest'. Belofte De belofte van God is voor iedereen van ons. Wij staan niet alleen. Wij krijgen de kracht van God in ons dagelijks leven. Op het moment dat wij alles donker zien, komt Zijn licht, Zijn kracht, Zijn Geest. De Geest die met de verrezen Christus tegen ons zegt: 'Ik ben met jou'. Daarom broeders en zusters; laten wij de genade van God in ons leven toelaten. Iedereen van ons is vrij om ja of nee te antwoorden op Zijn genade. Vraag in deze tijd aan God om ons te helpen. Hij komt op een bijzondere manier, door een gebeurtenis of door de mensen die wij ontmoeten. Hij wil met ons dialogeren. Laten wij onze harten openen om Hem te kunnen ontvangen. Op voorspraak van onze hemelse moeder Maria, Zij wil ons ook altijd helpen.

Ik wens u allemaal een gezegend Pasen, Hemelvaart en Pinksteren toe.

Ivan

Copyright © 2020. OLV Praesentatie Anna Paulowna.