Beste parochianen,

De tijd gaat heel snel en zo is het jaar 2023 al achter de rug en zijn wij nu aan het begin van het nieuwe jaar.

Hopelijk hebben wij een mooi jaar beleefd en kunnen wij dus met een goed gevoel uitzien naar het nieuwe jaar, maar het kan ook zijn dat iemand van ons iets moeilijks heeft meegemaakt in de laatste tijd. Misschien waren dat problemen met de gezondheid, zorgen over familieleden, of nog andere dingen. Sommigen van ons hebben ook in dit jaar iemand, die hen dierbaar was, verloren.

Zeker is niet alles even makkelijk geweest, maar ook in het midden van alle moeilijkheden kunnen wij met de hoop en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en optimisme komen van het geloof in God die een Goede Vader is van ons allemaal. Kerst, dat wij nog kortgeleden gevierd hebben, laat ons juist zien dat God voor ons een goede Vader is.

Met Kerst, dus de geboorte van Jezus vieren wij juist, dat God een mens wordt zoals wij en op deze manier komt Hij binnen onze menselijke geschiedenis. God laat de mensen vrij, het kwaad bestaat er dus nog steeds omdat sommigen ervoor kiezen, maar het is niet zo dat het kwaad voor eeuwig zal blijven bestaan. Alleen God is eeuwig en Hij wil het goede. Uiteindelijk zal dus alleen het goede blijven bestaan.

Voor ons allemaal is het heel belangrijk om dankbaar te zijn, het leven en alles wat wij in het leven hebben niet als vanzelfsprekend te beschouwen.

Als wij getuigen zijn van het kwaad, kunnen wij het nemen als een oproep om zelf nog meer goeds te doen. Zo, ook al zijn onze mogelijkheden beperkt, brengen wij de vrede.

Op 14 februari, op Aswoensdag beginnen wij de Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op een ander belangrijk feest, Pasen. Voorbereid te zijn op Pasen betekent diep in het hart te verlangen naar de verrijzenis, naar de ontmoeting met de verrezen Jezus. Wij verlangen allemaal naar vrede, uiteindelijk verlangen wij dat er iemand is, die ons kan helpen, iemand die machtig is en die voor ons allemaal zorgt en ons nooit alleen laat. Met andere woorden kunnen wij zeggen, dat wij verlangen naar de verrijzenis, een nieuw leven, leven vol van vreugde, van hoop en liefde. God de Vader, wil ons dat alles schenken door de verrijzenis van Jezus, die voor ons verrijst. Wij hoeven alleen te geloven en het te willen en zo wordt ons leven anders, ook al lossen niet alle problemen zich meteen op. Het is anders, omdat wij dan weten, dat wij niet alleen zijn, wij weten dat Jezus voor ons en met ons leeft.

Gods zegen!    Pastor Ivan.

 

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.