Beste parochianen,

Dit jaar is onze Paastijd  anders dan de andere jaren geweest. Dat kunnen wij vergelijken met een lied van de joodse kinderen tijdens de Pesach. De kinderen vragen aan een ouder: Waarom is deze nacht (Pasen)) anders dan de andere nachten” En de ouders geven een antwoord over het geloof. Met deze situatie van het corona-virus kunnen wij ook een antwoord van geloof aan onszelf en de anderen geven?

Jezus, de Christus, is uit de dood opgestaan. Hij is verrezen; dat belijden wij in onze geloofsbelijdenis. Maar Hij wil dat wij het ook kunnen ervaren.    

Het is belangrijk dat wij deze verrijzenis in ons eigen leven mogen ervaren. Hóe ervaren of vieren wij dan deze verrijzenis van Jezus Christus in ons leven? Vieren wij deze als een jaarlijks terugkerende traditie of vieren wij deze als een gebeurtenis die actueel in ons leven is?

Met Pasen vieren wij de bevrijding van een volk, dat slaaf in Egypte was en door de kracht van God vrij geworden is; dát is Pasen. Het doorgaan vanuit een situatie van angst voor de toekomst, wanhoop, problemen, rancune, egoïsme, jaloezie, etc. naar een ándere situatie, namelijk die van liefde, hoop en vrijheid.

Wij kunnen de verrijzenis van Christus in ons leven ervaren! Ieder moment wanneer wij zicht op onze situatie krijgen of wij een situatie beter begrijpen. Christus komt in deze bijzondere tijd om ons te zeggen: “Ik ben met u, wees niet bang! Ik ben verrezen. Ik laat u niet alleen. Ik stuur iemand om u te helpen”. Hij zendt ons de Heilige Geest, de vertrooster. Hij is degene die ons de zekerheid en de genade geeft om het leven vanuit een ander perspectief te bekijken, met het perspectief van het geloof van het eeuwig leven. Dat gebeurt tijdens Pinksteren.

Op het Pinksterfeest hebben de apostelen de kracht gekregen om het evangelie aan de hele wereld te verkondigen. Wíj zijn deze nieuwe apostelen die geroepen worden om het evangelie te verkondigen. Dat kunnen wij niet alleen doen, wij hebben een gemeenschap - de kerk – nodig. Zo is ook de eerste kerk begonnen: “zij waren één in het gebed”. Wij zijn ook geroepen om deze kerk op te bouwen. Elke keer als wij samenkomen om de dood en de verrijzenis van Jezus Christus te vieren, vieren wij Pasen. Dat vieren wij tijdens de EUCHARISTIE, de dankviering van ons geloof. Ik wens u allemaal een gezegend Pasen en Pinksteren toe. Bid voor mij nu ik de taak als deken erbij gekregen heb. Dat ik altijd mijn ogen richt naar het voorbeeld van de “Goede Herder” die zijn schapen herkent, voor hen zorgt en leidt.                                               Ivan

Copyright © 2004-2019. OLV Praesentatie Anna Paulowna.