Beste parochianen!

Op 22 februari is het Aswoensdag en hiermee beginnen wij de Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op Pasen. Pasen is elk jaar een heel belangrijk moment voor de hele Kerk en zo ook voor onze parochie.

Wij gaan de Verrijzenis van Jezus Christus vieren, dat betekent zijn opstanding, de overwinning van de dood, en zo ook de overwinning van onze grootste angsten, angst voor de dood, voor het lijden, voor de wanhoop. Pasen is dus voor ons een reden tot vreugde.

Pasen van dit jaar is ook weer anders, omdat het elk jaar anders is, elk jaar nieuw. Wat bedoel ik hiermee? Pasen is niet alleen een viering, een herdenking die wij uit gewoonte of traditie elk jaar herhalen. Het is veel meer en veel groter. Het geloof zegt ons, dat met Pasen Jezus Christus verrijst, dat het niet een simpele herdenking is, die wij vieren, maar dat wij deze verrijzenis van Jezus vandaag mogen ervaren en beleven. Dat wij vandaag met Hem mogen verrijzen.

Veertigdagentijd is een tijd bedoeld als de voorbereiding op Pasen, zoals wij allemaal weten. Voorbereid te zijn op Pasen betekent diep in het hart te verlangen naar de verrijzenis, naar de ontmoeting met de verrezen Jezus. Misschien beleven sommigen van ons een moeilijke tijd. Misschien is iemand ziek of bezorgd voor de gezondheid van de dierbaren, wij kunnen ook angstig zijn voor de toekomst, misschien voelen wij ons eenzaam en verlaten, iemand kan ook bezorgd zijn om zijn baan te verliezen. Misschien hebben wij afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar is. Zo zijn er talloze moeilijkheden, die ons
angstig maken. Soms kunnen wij echt zeggen, dat onze situatie gelijk is aan die van de leerlingen van Jezus.

Na zijn dood waren zij triest, angstig, gesloten en hadden geen hoop meer. Zij waren een aantal jaren samen met Jezus en nu was Hij dood, zij dachten, dat er voor hen geen toekomst meer was. Toch, op de ochtend van de derde dag na zijn dood, vinden zij het lege graf, en later verschijnt Jezus aan hen. Hij leeft! En zo begint hun leven, als het ware opnieuw. God, die een liefdevolle Vader is, wil dat wij hetzelfde ervaren, wat de leerlingen hebben ervaren. Hij wil, dat wij met Pasen de Verrezen Jezus ontmoeten.

Wij verlangen allemaal naar vrede, uiteindelijk verlangen wij dat er iemand is, die ons kan helpen, iemand die machtig is en die voor ons allemaal zorgt en ons nooit alleen laat. Met andere woorden, kunnen wij zeggen, dat wij verlangen naar de verrijzenis, een nieuw leven, leven vol van vreugde, van hoop en liefde. God de Vader, wil ons dat alles schenken door de verrijzenis van Jezus, die voor ons verrijst. Wij hoeven alleen te geloven en het te willen en zo wordt ons leven anders, ook al lossen niet alle problemen zich meteen op. Het is anders, omdat wij dan weten, dat wij niet alleen zijn, wij weten dat Jezus voor ons en met ons leeft.

Met Palmzondag begint de Goede Week. Op Witte donderdag herdenken wij het Laatste Avondmaal waarin Jezus de sacramenten van de eucharistie en het priesterschap heeft ingesteld. Op Goede Vrijdag zullen wij luisteren naar het Passieverhaal en stil staan bij het lijden van Jezus voor alle mensen van alle tijden. En dan komt natuurlijk de Paaswake, waarin wij, hopelijk, de Verrijzenis van Christus zullen kunnen ervaren.

Maciej Grądzki, kapelaan

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.