Onze Lieve Vrouw Praesentatie

Anna Paulowna

Beste parochianen,

Wij leven in een bijzondere periode in de geschiedenis van de wereld. Een fenomeen die de wereld veranderd heeft. Het leven wordt nu op een andere manier beleefd.

Wij zijn gedwongen om in huis te blijven of in ieder geval zeker afstánd te bewaren.

Dat is wat ook de apostelen hebben meegemaakt! Zij waren bang en onzeker. Zij dachten: onze Meester is er niet, wát zal er met ons gebeuren. Maar Jezus Christus heeft hen niet alleen gelaten. Hij heeft hen de heilige Geest gestuurd: “Ik stuur jullie de HELPER”. Dit alles is met Pinksteren gebeurd. Ik weet het, het Pinksterfeest is alweer enige tijd geleden, maar wat ik jullie hiermee wil zeggen is dat wij in deze moeilijke tijd van onzekerheid en misschien angst juist nú aan dit Pinksterfeest terug kunnen denken. Jezus heeft de Helper gestuurd om ons te helpen, kracht te geven om verder te gaan. Daar komt de power van God in ons leven.

Maar dat doet je niet alleen! Dat doe je samen met anderen, zoals een kerkgemeenschap. Die elkaar steunen en helpen door het gebed of elkaar een helpende hand bieden, elkaar opbellen of kaarten sturen zoals sommigen al doen. Dát zijn tekenen van deze geest, die ons de verbondenheid tussen ons en Hem laat zien.       

Na Pinksteren zijn de apostelen naar buiten gegaan en hebben de mensen over de liefde en de barmhartigheid van God en Jezus verkondigd, dat zij en wij niet alleen zijn, dat wij de heilige Geest gekregen hebben.

Door deze geest kunnen wij één zijn met de Vader, de Zoon en de heilige Geest en met de anderen.

Ertussen hebben wij de wisseling van de bisschop mee gemaakt. Vanaf 1 juni is Mgr. Punt met emeritaat gegaan en Mgr. Hendriks de nieuwe bisschop van Haarlem- Amsterdam geworden. Dat zijn de tekenen die ons laten zien dat de kerk altijd in beweging is. Met de hulp van de heilige Geest.

Wij kunnen nu gelukkig met meer parochianen in de kerk zijn. Dit vergt een organisatie met een aantal maatregelen, die soms vervelend kunnen aanvoelen. Maar goed, regels vinden wij nu overal. Als je nu naar een restaurant, bioscoop of tandarts gaat, overal komen wij regels tegen. Maar wat wij in de kérk zoeken is een plek van gebed, saamhorigheid en van liefde. Daarom zijn er regels, uit liefde voor God en voor elkaar, moeten wij veilig in de kerk kunnen zijn.

Wij gaan beginnen met wat wij de vakantieperiode kunnen noemen, voor diegenen die vakantie hebben tenminste, want sommigen moeten blijven werken. Ik zou u willen zeggen, doet u maar voorzichtig en blijf thuis of op een andere plek, vooral gezond.

Ik hoop u een keer te kunnen ontmoeten.

Fijne vakantieperiode en veel zegen. 

Pastoor Ivan

Copyright © 2004-2020. OLV Praesentatie Anna Paulowna.