Beste parochianen,

Ik hoop van harte, dat het met jullie allemaal goed gaat.

Wij hebben dit jaar een mooie, lange en warme zomer gehad en nu zitten wij al helemaal in de herfst. Dit seizoen kan ook zeker mooi zijn, ook al regent het misschien best veel en het is zeker niet echt warm. In de kerk is de maand november zeker heel speciaal omdat wij in deze maand een aantal bijzondere en belangrijke feesten vieren.

Zoals u weet vieren wij op 1 november het Hoogfeest van Allerheiligen. Het is een vreugdevolle dag, want op die dag gedenken we al diegenen die vóór ons leefden en doordat ze Gods wil in hun leven vervulden, het goede deden, het eeuwige geluk bereikten en bij God in de hemel zijn. De Kerk herdenkt niet alleen officieel erkende heiligen, d.w.z. zij die zalig en heilig verklaard zijn, maar ook alle andere gelovige overledenen die al in de hemel zijn. Wij kunnen in hen onze voorsprekers bij God zien en voorbeelden om na te volgen. Iedere gedoopte heeft zijn eigen patroonheilige; zo heeft ook elke kerk zijn patroonheilige. Deze heiligen willen ons zeker helpen en wanneer wij naar de kerk komen voor het moment van stilte en gebed, of om een kaarsje aan te steken kunnen wij ook hen om hulp vragen.

Op 2 november is de dag van de gedachtenis van alle overleden gelovigen, die wij Allerzielen noemen. Wij komen dan samen in de kerk en gedenken al onze overledenen van het afgelopen jaar. Het is zeker een speciaal moment vooral voor diegenen die in de afgelopen tijd een dierbare hebben verloren en hen nog erg missen. Het is ongetwijfeld heel moeilijk, maar wij hopen dat de viering in de kerk, het gezamenlijke gebed de droefheid kan verzachten.

Als wij dan verder kijken op 20 november vieren wij het hoogfeest van Christus Koning van het heelal. Het feit dat Christus Koning van het heelal is betekent dat Hij koning is van alles, en dat moet onderstreept worden: van alles wat bestaat. Als wij dat beseffen moet het ons helpen en hoop geven. Christus is dus koning van de hele geschiedenis, dus van alles wat er in de wereld gebeurt en van alle mensen. Natuurlijk zien wij dat in de wereld en misschien ervaren wij ook veel slechte dingen. In het nieuws horen wij over de oorlogen, natuurrampen enz., persoonlijk hebben wij ook te maken met moeilijke dingen zoals ziektes of andere zorgelijke situaties. Het feest van Christus Koning herinnert ons, dat Jezus macht heeft over dat alles, dat Hij de wereld en ons niet verlaat, maar alles ten goede zal leiden en dat Hij uiteindelijk de vrede en geluk aan iedereen wil geven.

Het Hoogfeest van Christus Koning is het einde van het liturgisch jaar en dat betekent dat de zondag daarop, dus 27 november het de eerste zondag van de Advent is. Hiermee zullen wij de tijd beginnen van de vreugdevolle voorbereiding op Kerst, de geboorte van Jezus. 

Ik wens u allen van harte Gods zegen toe!

Maciej Grądzki, kapelaan

Copyright © 2004-2022. OLV Praesentatie Anna Paulowna.