Een wat cryptische kop, die ik nader ga verklaren. Het verhaal gaat over twee zilveren kandelaars. Bij dit verhaal hoort een verhaaltje. Een van de kandelaars is eigendom van Maria. Dat heb je nu eenmaal als je getrouwd bent dan is de helft van je echtgenote. De andere kandelaar heb ik aan haar gegeven.

De twee kandelaars (verzilverd) gaan in de maand maart naar de Maria kapel in onze kerk in de Spoorbuurt om daar het Maria altaar extra glans te geven.

De kandelaars zijn heel oud, honderden jaren. Ze komen oorspronkelijk uit het streng katholieke Malta. En nu het verhaaltje.

Sedert 1965 ben ik ieder jaar naar Malta afgereisd om daar voor het bedrijf gladiolen te verkopen. De gladiolen daar bloeiden extreem vroeg in het seizoen vanwege het gunstige klimaat. De terrasteelt op de hellingen van het zonnige eiland bevorderde de vroege bloei. Bijna nergens in Europa was het in het vroege voorjaar zo warm. De kwekers, hoofdzakelijk aardappelenboeren, vonden de bloemenprijzen op de Europese markten zoals Londen en Frankfurt zeer aantrekkelijk en teelden graag een”hoekie”gladiolen voor de vruchtwisseling. Op hun beurt hadden de gladiolen weer iets te maken met Anna Paulowna en omgeving. Er werd hier veel plantgoed van gladiolenkralen geteeld. Saillant detail is dat de polderse gladiolenkwekers op twee na zijn uitgestorven. Ik praat nu alleen over onze parochianen. Dit zijn Han Klaver en Wil Tottee. In een jaar tijd zijn er drie kwekers of een nazaat gaan hemelen te weten:

Kees van Kuijeren Hzn. zoon van Manus van Kuijeren, die wel eens met gevoel voor humor de “Sneeuwprinces” werd genoemd. Net als vader Manus teelden de meeste kwekers deze spierwitte gladiool. Zo ook “Good old” Theo van Zanten.

En het mag gezegd worden. Theo besteeg de bollen ladder met verve en heeft zijn sporen duidelijk verdiend, maar hij begon zijn loopbaan met een “hoekie”gladiolen zoals vele anderen. Ook dit jaar overleed Jannie Kuijs-Huiberts. Haar schoonvader, de legendarische Cor Kuijs en voormalig koordirigent bestierde een gladiolenteelt en handel. Ik herinner mij nog de soorten die hij teelde. De gladiolenteelt was toen een begrip (1950-1960). Lage teeltkosten en goede prijzen ( niet altijd).En dan de sterke verhalen in de schaftkeet van boer Baken aan de Boermansweg. Die waren ook belangrijk.

Tot zo ver het verhaaltje erbij!

Via een bevriende relatie heb ik de kandelaars verkregen. Het was al honderden jaren een gewoonte in Malta om eens in je leven een omvangrijke gift aan de kerk te doen. Dit alleen in een periode als je er warmpjes bij zat bijvoorbeeld dankzij goede oogsten of andere zakelijke activiteiten. Bovendien scoorde men er heel wat aflaten mee. Malta is nu een kleine zelfstandige natie, tot 1964 nog een Engels protectoraat. Nu ook lid van de EU Ondanks de 316 vierkante kilometers is Malta iets kleiner dan Texel. Het herbergt 365 katholieke kerken en een Moskee, die door Khadaffi vanuit Libië is gebouwd compleet met een grote koepel van bladgoud. Geen land ter wereld heeft zoveel kerken per vierkante kilometer. Je kunt er een jaar lang iedere dag naar een andere kerk. Dit dan wel voor de liefhebbers.

De uitdrukking ”Roomser dan de Paus”komt zeer waarschijnlijk uit Malta vandaan. Alle kerken hebben uiteraard een katholieke pastoor met meerdere kapelaans. Iedere dag zijn er vaak vijf Heilige Missen, vanaf zes uur a.m.

Zondags is de gezongen Heilige Hoogmis met drie Heren in de Sint Jans Kathedraal van de hoofdstad Valletta. Aanvang 9.30 uur. Dit is al honderd jaar zo.

De kandelaars hebben een bewogen leven achter de rug. Ze werden geschonken en ze kregen dan een prominente plaats op het hoofdaltaar. Bij nieuwe schenkingen schoven zij door naar het zijaltaar en die waren er genoeg. Pas na overlijden van de schenker verdwenen zij uit het zicht om te belanden in de grote ondergrondse kelder van de kerk. Daar was het vaak dringen geblazen. Pas als de kelder uitpuilde van de gedane geschenken moest er verkocht worden.

Ik vind de plaats in de kerk de enige terechte plaats en met de overdracht zijn de kandelaars weer “thuis”. De cirkel is rond.

Hans Kapiteijn

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.