Begin januari is de jaarlijkse drie koningenactie weer een succes geworden. € 570.- was de opbrengst. Daar kan weer heel wat schoolgeld mee betaald worden in Kenia.

Koningen Nick, Sjoerd, Maria, Lieke, Fleur en Femke en koning-moeders Annet, Sandra en Isabel: heel hartelijk dank voor jullie inzet.

 

De volgende actie zal het klaverjassen in de Carrousel zijn. Op 14 februari kunt u weer gezellig aanschuiven voor 3 boompjes kaarten, en dan voor middernacht, hoogstwaarschijnlijk mét een prijs(je), weer naar huis. U hoeft niet met een maat te komen. De entree is € 5,-. De deur gaat open om 19.30 uur en het kaarten start om 20.00 uur. De vaste kaarters weten hoe gezellig het is. Bent u nog nooit geweest maar u houdt van klaverjassen: twijfel niet en kom het gewoon eens proberen. Het gaat er heel gemoedelijk aan toe en de koffie is niet duur. En de hele opbrengst van de avond is bestemd voor het goede doel: kansarme kinderen in Kenia een steuntje in de rug geven.

 

 

Yanti en Kansrijk eenmalig samen.

Er staat een unieke samenwerking te gebeuren op 1 maart 2015 in Het Wapen van Holland in Anna Paulowna:

Stichting Yanti en stichting Kansrijk, beiden uit Breezand, organiseren gezamenlijk een benefietmiddag. De band van de Indonesische Peter Tatipata en het Alomtonenkoor gaan ervoor zorgen dat het een swingende middag gaat worden. In de pauze zal er een loterij plaats vinden met zeer aantrekkelijke prijzen. En voor wie daarin geïnteresseerd is zal er info zijn over het werk van beide stichtingen.

Stichting Yanti zet zich in voor kinderen in Indonesië, stichting Kansrijk voor kinderen in voornamelijk Kenia, Afrika. De opzet van deze stichtingen overlappen elkaar dus grotendeels, alleen het werelddeel waar de hulp terecht komt is heel verschillend. Maar kinderen in nood zijn en blijven kinderen in nood, waar dan ook ter wereld. Zij hebben recht op hulp van mensen die daartoe in staat zijn. En daarin staan de mensen van Yanti en Kansrijk op één lijn. Vandaar deze unieke samenwerking.

Deze middag komt tot stand met medewerking van Dhr. Cees Neuvel die zijn zaal kosteloos ter beschikking stelt, de artiesten van de band van Peter Tatipata en het Alomtonenkoor die gratis optreden en de particulieren en ondernemers die gratis prijzen beschikbaar stellen voor de verloting.

Het spektakel begint om 14.00 uur. De toegangsprijs van € 5.-, is expres laag gehouden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen van deze middag te komen genieten.

De opbrengst van deze middag, t.w. de entreegelden en de opbrengst van de loterij, gaat gelijkelijk verdeeld worden onder de kinderen in Kenia en Indonesië.

 

Paasworkshop.

Maandag 30 maart zal de succesvolle eerste editie “Paasworkshop” van 2014 een vervolg krijgen.

Noteer deze datum alvast. We kunnen dit jaar wat meer deelnemers herbergen, dus hou deze avond vrij! Details volgen.

 

Copyright © 2004 - 2022 OLV Praesentatie Anna Paulowna.