De parochie OLV Praesentatie Anna Paulowna.

Adres: Nieuweweg 15, 1761 EC Anna Paulowna

 

De parochie OLV Praesentatie hoort bij regio Noordkop van het Bisdom Amsterdam-Haarlem. Deze Regio bestaat uit de parochies in Anna Paulowna, Breezand , ’t Zand, Den Helder (2 kerken ) en Texel  (4 kerken).

Per 1 januari 2015 zijn de parochies van Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand overgegaan in een Personele Unie onder de naam Trinitas.

De personele unie houdt in dat iedere parochie zelfstandig blijft functioneren  op organisatorisch en financieel gebied, zolang dit door vrijwilligers kan worden gerealiseerd.

Trinitas is het parochiebestuur. Van iedere parochie maken 2 bestuursleden deel uit van het bestuur van Trinitas. De parochies van Trinitas hebben elk een parochieraad.

 

De parochieraad van onze parochie bestaat uit:

Voorzitter :              Hans van Tongerlo                             06-46149205

Adm. Parochie:         C. v Nimwegen                                  0223-534485

Secretaris:               Ellen Klaver                                      06- 19017670

Penningmeester:       Mw. W. van Stein - Donkers                0223- 531209/06-23267179

Algemeen Lid :          Theo Berbée                                     06-51972279

 

 

Ons parochiebestuur van Anna Paulowna kunt u ook mailen op onderstaand adres:

 

 

Het bestuur van Trinitas bestaat uit:

- Pastoor Ivan Garcia Ferman (voorzitter);

- namens OLV Praesentatie Hans Pater en Hans van Tongerlo (vice voorzitter);

- namens St.Jan de Evangelist Frank van Lierop en Henk Beelen ( penningmeester);

- namens OLV Visitatie Gerard Schouten(secretaris) en Jos Beers.

 

Het Pastorale team;

Pastoor Ivan Garcia is administrator/ pastoor van de hele regio Noordkop.

Kapelaan Szymon Olgrzymek is kapelaan en voor de hele regio inzetbaar. tel.06-15258001

Diaken Henk Schrader is beschikbaar voor de parochies van Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand

 

Het bankrekeningnummer is : NL35 RABO 0109 0082 19  

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.