Wanneer u wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare, is het van belang dat u als familie weet hoe het een en ander organisatorisch, liturgisch en financieel geregeld moet worden. Over het algemeen is het gebruikelijk dat u reeds contact heeft gehad met een uitvaartverzorger. De meeste informatie verkrijgt u van deze onderneming.

Voor de kerkelijke begrafenis gelden de volgende afspraken: Een Avondwake wordt meestal de avond voor de begrafenis gehouden. In onze parochie is er een avondwakegroep die deze dienst verzorgt, aan hen kunt u uw wensen te kennen geven. Er zijn boekjes met gebeden, lezingen en liederen, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Meestal wordt de zang verzorgd door het gemengd koor.

Contactpersoon van de avondwakegroep is:   Ria Pater tel. 0223-532080

De begraafplaats

De begraafplaats achter de kerk is in principe vol.

Het komt echter wel eens voor dat een oud graf opnieuw beschikbaar komt als de betreffende familie aangeeft afstand te willen doen van de rechten (en plichten).

Zo'n graf kan dan opnieuw worden uitgegeven.

Het is echter niet mogelijk om een beschikbaar gekomen graf te reserveren. Mocht U of Uw dierbaren achter de kerk een laatste rustplaats willen, dan kan de familie direct na het overlijden contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Hij kan u informeren over mogelijke beschikbare ruimte. Ook voor andere vragen omtrent de begraafplaats kunt U bij hem terecht.

 

In geval van een overlijden kunt u bellen met dhr. Theo Berbée tel.06-51972279.

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.