Start nieuwe jaar.

Nu de vakanties voor de meeste mensen alweer voorbij zijn, de kinderen weer naarschool gaan en de oogsten binnen zijn gaan we, wat de parochie betreft, weer volop beginnen aan een nieuw jaar. Daarbij rekenen wij natuurlijk weer op al onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de parochie draaiende te houden. Iedere kleine bijdrage levert een gezamenlijke inspanning. En natuurlijk hopen wij dan ook weer dat vele parochianen de diverse diensten zullen bijwonen. Door verschillende soorten vieringen willen wij alle parochianen bereiken.

Om de vele vrijwilligers te bedanken organiseren wij op zaterdagmiddag 21 september een gezellig samen zijn op school om een ieder te bedanken voor de inzet. Daarvoor krijgen alle vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Wij sluiten de bijeenkomst om 19.00 uur af met een Startviering om 19.00 uur in de kerk, met als voorgangers pastoor Ivan en Marijke Tiebie.

Kerkdeur open.

Elke maandag ochtend , als de kosters in de kerk aan het werk zijn, is de kerkdeur open van 10.00 uur tot 11.30 uur. Als u wilt kunt u dan in de kerk een kaarsje opsteken of gewoon even rustig zitten. Eventueel kunt u wat vragen aan de kosters of aan de gastvrouw die aanwezig is. Ook kunt u de collectie wijwaterbakjes bekijken die in het woonhuis boven staat. Kortom u bent van harte welkom.

Aanbidding en rozenkrans bidden.

Elke 3e maandag van de maand ( 16 september) is er om 10.00 uur in onze kerk Aanbidding en Rozenkrans bidden o.l.v. een van de leden van het pastoraal team.  Iedereen is van harte welkom.

Misintentie opgeven.

Elke maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is er op de pastorie een gastvrouw aanwezig om o.a. misintenties op te geven of om andere zaken te regelen. Wij willen u verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze mogelijkheid op maandagochtend!.

Voorkeurparochiaan.

Als een parochiaan verhuist van bijvoorbeeld Anna Paulowna naar Breezand of omgekeerd dan worden de parochiegrenzen overschreden en wordt men ingeschreven bij de parochie in de nieuwe woonplaats. Indien u aangeeft toch betrokken te willen blijven bij de eigen parochie dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat. Dan wordt u “voorkeursparochiaan” en wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van uw (oude) parochie.

Viering Keijzershoff.

Elke derde dinsdag van de maand is er in Keijzershoff een viering, aanvang 10.00 uur. Eén van de leden van het pastoraal team gaat dan voor. De muzikale ondersteuning is van het Keijzershoff koor. Na afloop is er gezellig koffie drinken. Iedereen is van harte welkom, ook als u niet woonachtig bent in Keijzershoff.

Voorzetraam.

Bij de kerkveiling van vorig jaar hadden we als extra doel geld bij elkaar brengen voor een voorzetraam aan de zuid/west gevel van de kerk. Dit i.v.m. het doorslaan van regen en het beschermen van het glas in loodraam e behoud van onze kerk. Inmiddels heeft onze onderhoudsman, Frank Huiberts, ervoor gezorgd dat het frame en het raam vakkundig geplaatst zijn. Wij willen Frank bedanken voor realiseren van het een en ander.

 

Copyright © 2004-2020. OLV Praesentatie Anna Paulowna.