Mededelingen:

Allegria viering
Op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur is er, na een
lange periode van afwezigheid, weer een Allegria viering.
Een viering waarin zang en muziek centraal staan. Het
thema is Sint Martinus. De vrijgevige zoon van een rijke
koopman die zich bekommerde om het lot van de armen.
Het thema wordt vertaald naar de actualiteit van nu. De
muzikale ondersteuning is van Soundmates o.l.v. Petrus
Ramdayal. Na afloop van de viering is er gelegenheid om
even na te praten onder het genot van een kopje en/of
een glaasje. We hopen u allen te zien.

Collecte:
Tijdens de corona periode werd de collecte gehouden aan
het einde van de viering waarbij achter in de kerk de
collecteschalen stonden. Deze manier van collecteren
blijven we handhaven. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw
gave voor het onderhoud van de kerk en de dagelijkse
gang van zaken in de parochie zoals het betalen van de
energie nota’s, aanschaf van kaarsen, liturgieboekjes enz.
Net als bij u gaan ook bij ons de kosten erg omhoog
omdat alles duurder wordt. Daarom willen wij u vragen
de collecteschalen extra te vullen.

 Agenda

-Op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het bespreken van intenties. Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch. De gastvrouwen zijn dan aanwezig. Tevens is de kerk dan open voor het opsteken van een kaarsje of persoonlijk gebed.

- Vrijdag 4 november : 100ste kerkveiling.  Komt allen!!

- Vrijdag 11 november (St. Maarten) kunnen de kinderen komen keuvelen.

- Dinsdag 15 november: Keijzershoff viering: aanvang 10.00 uur. Voorganger is pastoor Ivan Garcia . Tijdens deze viering zal de ziekenzalving worden toegediend.

- Zondag 20 november : familiezondag in de Christoforuskerk in Schagen, aanvang 15.30 uur. Iedereen is welkom.

- Maandag 21 november is er aanbidding en het bidden van de rozenkrans o.l.v. diaken Henk Schrader.(10.00)

-Woensdag 23 november: Redwednessday (zie elders in deze pastorale)

Keijzershoff viering

Op elke derde dinsdag van de maand is er in Keijzerhoff een woord- en communieviering of een eucharistieviering. Deze viering is toegankelijk voor iedereen, dus ook als u niet in Keijzershoff of Rietgors woont. De vieringen wordt muzikaal ondersteund door het Keijzershoff koor. Na afloop wordt er samen koffie/thee gedronken met wat lekkers erbij. Komt u eens naar deze viering en u kunt dan zelf zien hoe deze vieringen beleefd worden door de aanwezigen.

 Nieuweweg 11

In de vorige Pastorale  hebben we aangekondigd dat het pand Nieuweweg 11 binnenkort in de verkoop zal komen. Inmiddels hebben wij al enkele keren overleg gehad met makelaar Brantjes om de verkoop voor te bereiden. Zoals u weet is het pand Nieuweweg 11 al enkele jaren niet meer bewoond.

De laatste bewoner was Mevr. v.d. Berg-v Zundert. Sinds haar overlijden wordt het pand niet meer verhuurd, staat het pand leeg en is het onbewoonbaar. Gas, water en elektriciteit zijn afgesloten en het pand gaat snel achteruit. Binnenkort komt er een bord in de tuin te staan van Brantjes Makelaars  waarmee het officieel in de markt wordt gezet. Iedereen die interesse heeft, kan zich melden bij de makelaar en een bod doen op dit perceel van 2040 m. Alleen interesses of biedingen via de makelaar worden in behandeling genomen.

Mariakapel

Het springt nog niet direct in het oog, maar de onder architectuur van Jan van Kooten te bouwen Mariakapel begint behoorlijk vorm te krijgen. Na een lange aanloop gaat het nu gestaag door. Pieter Muntjewerf heeft in enkele uren met zijn kraan belangeloos de “bouwput” uitgegraven. Onze vaste vrijwilligers van de tuinploeg plaatsten daarna onder de bezielende leiding van Frank Huiberts de bekisting en niet te vergeten het betonijzer. Inmiddels is ook het beton gestort en kan de opbouw beginnen. We zijn trots op onze vrijwilligers! Intussen gaat het werk in de tuinen en begraafplaats “gewoon” door. 

Kees en Gerard zijn naast tuinman ook bouwkundig zeer actief, tuinvoorman Henk v K zorgt tussen de bedrijven door voor de koffie. Henk B, Piet en Frans ruimen blad, verwijderen onkruid, halen de goten leeg, zetten de containers aan de weg, letten op de waterhuishouding rond de kerk en Dennis maait het gras. HOE MOOI WILLEN WE HET HEBBEN!!

RedWedsnessday woensdag 23 november

Op woensdag 23 november zal een groot aantal kerken in Nederland rood verlicht zijn, zo ook onze kerk. Vele gelovigen in de wereld hebben te maken met discriminatie, onderdrukking en vervolging. Onze solidariteit sterkt hen. Velen rekenen er ook op dat door meer bewustwording en steun van buitenaf hun situatie zal verbeteren. Deze hoop is in sommige gevallen levensreddend

Pré-allerheiligenfeest 30 oktober

Zondag 30 oktober tijdens de viering van 11 uur in de Petrus & Pauluskerk vieren wij een pré-allerheiligen feest. U bent allemaal van harte welkom, kinderen willen wij speciaal uitnodigen voor dit feest. Zij mogen verkleed komen als een Heilige. Na de viering is er lekkers, limonade en koffie en een spel over Heiligen voor jong en oud. Dus, 30 oktober om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk. 

Nico bedankt ………kopieerder gezocht.

Vele jaren lang heeft Nico Duineveld gezorgd voor het kopieerwerk van de kerk. In het verleden de pastorale en de diverse misboekjes voor de vieringen, de laatste jaren alleen voor vieringen en allerlei los kopieerwerk. Dat gebeurde met behulp van moderne kopieermachines van de basisschool. Nu heeft Nico te kennen gegeven te willen stoppen met dit vrijwilligerswerk. Wij kunnen niets anders dan Nico heel hartelijk bedanken voor de  vele uren dat hij met het kopieerwerk van de parochie is bezig geweest. En dan komt nu de vraag……. Wie het werk van Nico wil voortzetten. Heeft u interesse of wilt u meer weten over dit werk dan kunt u contact opnemen met Hans van Tongerlo.

Parochiaan ziek? Laat het ons weten!

In het verleden kregen we bericht als een parochiaan ziek was of in het ziekenhuis of hospice was opgenomen. Vanwege privacy mag dit niet meer. Nu hopen we dat anderen dit aan ons doorgeven. Daarom nodigen wij u uit, als bij een zieke thuis of in het ziekenhuis bezoek op prijs wordt gesteld door iemand van het pastoraal team of de bezoekersgroep, dit aan ons door te geven. Daarbij wel even vermelden het thuisadres of in welk ziekenhuis of verpleeghuis de patiënt wordt verpleegd.

Adreswijziging

Wilt u bij adreswijziging, door verhuizing of andere wijzigingen in het gezin  die voor ons van belang zijn, dit ook even doorgeven aan het parochiesecretariaat zodat onze administratie van de parochianen goed op orde blijft. Dit kan storende fouten voorkomen. Dank U.  

VANAF ZONDAG 6 NOVEMBER WORDEN ALLE VIERINGEN OP ZONDAG OF ZATERDAG GEHOUDEN IN HET GEBOUW VAN ikc SPOORBUURT (Spoorbuurtschool).

Copyright © 2004-2022. OLV Praesentatie Anna Paulowna.