Mededelingen:

Vakantietijd voorbij.

Voor de meesten onder ons is de vakantietijd (bijna) voorbij. Een tijd waarin we lekker andere dingen konden doen normaal, of juist de tijd van oogsten. Het weer werkte niet altijd mee en ook zo links en rechts viel de oogst van diverse gewassen wat tegen. We gaan nu allemaal weer over naar het dagelijkse ritme en dat is voor iedereen meestal het beste. Ook in het kerkelijk leven gaan we weer alle activiteiten hervatten: de koren gaan weer repeteren, alle werkgroepen gaan de activiteiten starten en wij hopen iedereen weer welkom te kunnen heten tijdens de vieringen in het weekend.

  

Agenda

-Op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het bespreken van intenties of andere zaken. Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch. De gastvrouwen zijn dan aanwezig. Tevens is de kerk dan open voor het opsteken van een kaarsje.

- Zaterdag 9 en zondag 10 september Open Monumentendagen (zie verderop in deze Pastorale) Open van 10.00 uur tot 17.00 uur

- Op maandag 18 september is er rozenkrans gebed en aanbidding o.l.v. Diaken Henk Schrader

- Dinsdag 19 september is de bekende Keijzershoff viering m.m.v. het Keijzerskoor, aanvang 10.00 uur.

Keijzershoffviering

Op elke derde dinsdag van de maand is er in Keijzershoff een eucharistieviering. Deze viering is toegankelijk voor iedereen, dus ook als u niet in Keijzershoff of Rietgors woont. De viering wordt muzikaal ondersteund door het Keijzerskoor. Na afloop wordt er samen koffie/thee gedronken met wat lekkers erbij. Komt u eens naar deze viering en u kunt dan zelf ervaren hoe deze vieringen beleefd worden door de aanwezigen.

Ker(k)misviering.

Volgens traditie was er dit jaar tijdens de kermis op zaterdag avond de ker(k)mis viering. Door het wat mindere, koudere weer waren er dit jaar wat minder bezoekers maar het werd weer een mooie viering. Pastoor Ivan ging voor en Patrick Kramer zorgde voor de muzikale ondersteuning. Op het einde werd er onder het genot van een drankje zelfs nog een heuse polenaise gehouden. Wij danken Het Wapen van Holland voor de mogelijkheid om deze viering te kunnen houden in de feesttent.

Vrijwilligersbijeenkomst.

We kunnen het niet genoeg keren herhalen, maar onze parochie draaiende houden gebeurt door de meer dan 120 vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan het reilen en zeilen in de parochie. Vrijwilligers die dikwijls hun werk doen zonder dat anderen dat zien, stilletjes op de achtergrond maar zeer waardevol. Elke organisatie hoe groot of klein ook, zoekt naar vrijwilligers om hun activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Ondanks het bericht van de komende sluiting van onze kerk. Daarom zijn wij blij dat over het algemeen nog steeds al onze vrijwilligers actief zijn. Daarom houden wij op zaterdag 7 oktober weer onze traditionele vrijwilligersbijeenkomst en daarbij worden alle vrijwilligers uitgenodigd. Noteert u deze middag alvast in uw agenda. Over enkele weken ontvangt u een uitnodiging voor deze gezellige middag.

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.