Nieuws van de Parochieraad.

Agenda:

-Op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het bespreken van intenties. Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch. De gastvrouwen zijn dan aanwezig. Denkt u wel aan de 1,5 meter afstand tot elkaar!. Tevens is de kerk dan open voor het opsteken van een kaarsje of persoonlijk gebed.

- Op maandag 19  oktober om 10.00 uur is er weer de mogelijkheid tot aanbidding en het bidden van de rozenkrans. Denkt u aan de 1,5 meter afstand tot elkaar!.

- Keijzershoff viering: t/m december worden er geen vieringen gehouden i.v.m. corona.

Onze Parochie in coronatijd:

Door de coronamaatregelen hebben we moeten improviseren om toch steeds onze parochie onder de aandacht te blijven houden bij de parochianen, maar ook bestuurlijk zijn er achter de schermen via email een aantal zaken geregeld. Ook is er regelmatig digitaal overleg geweest met de ander besturen uit onze regio. Daarom een klein overzicht van het een en ander.

 

Digitale vieringen:

De voorbije weken konden er geen vieringen gehouden worden in de kerk i.v.m. de coronamaatregelen. Daarvoor in de plaats hadden we elke week op zaterdag om 19.00 uur een viering vanuit een andere kerk in ons Samenwerkingsverband R.K. Kerken Noordkop. Deze vieringen werden uitgezonden door Raakt Media met assistentie van Leo v.d. Reep.  En ook nog te zien via onze eigen parochiewebsite, mogelijk gemaakt door Theo Schilder. In mei werden de vieringen elke keer in een andere kerk opgenomen, in de maand juni allemaal vanuit de St. Jan, maar wel telkens verzorgd door een andere parochie. Dit had te maken met de techniek. Wij willen Ramona van Raakt Media, Leo en Theo heel hartelijk danken voor deze mogelijkheid. Met het heropenen van de kerken stoppen ook de digitale uitzendingen van de vieringen.

Kerk open

In de maanden mei en juni was de kerk elke avond tussen 19.00 en 20.00 uur open om een kaarsje op te steken of voor persoonlijk gebed. Hiervan werd redelijk gebruik gemaakt.  Wij willen iedereen bedanken die er aan meegewerkt heeft om dit mogelijk te maken.

Met het heropenen van de kerk wordt er gestopt met het dagelijks open stellen van de kerk. Alleen op maandagochtend is de kerk open van 10.00 tot 11.30 uur.

Parochie en financiën in coronatijd.

Het draait in de kerk niet om geld, juist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is. De collecteopbrengsten van maart, april, mei en juni staan op nul+ een klein beetje kaarsengeld. Daarom rekenen wij op u! NL35 RABO 0109 0082 19

Vakantietijd.

Ook tijdens de coronacrisis loopt de tijd gewoon en dat betekent dat ook de vakantieperiode weer in zicht komt. Nog een week en de scholen gaan voor 6 weken dicht, velen krijgen vakantie en anderen moeten juist flink aan de bak want ze zitten midden in het hoogseizoen. Waar gaat de reis dit jaar naar toe? Naar het buitenland met vliegtuig of per auto of naar de camping, of dit jaar toch maar veilig in eigen land blijven of gewoon een jaartje overslaan? Ook dat zijn moeilijke keuzes die we moeten maken want gezondheid staat voorop. Wat u ook besluit, blijf gezond en voor degenen die juist nu midden in het hoogseizoen zitten, een goede oogst gewenst.

Bestuurswisseling. 

Na het afscheid van Hans Pater in mei  van de parochieraad heeft de parochieraad in juni afscheid genomen van Diana Klaver. Zij had een tijdje geleden al te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor de parochie, dit in verband met drukke werkzaamheden. Sinds 2015 maakte Diana deel uit van de parochieraad. Al jaren daarvoor (sinds 2008) hield zij zich bezig met de voorbereidingen voor het H. Vormsel. Ook was zij betrokken bij Regio Breed, met name met de Tigers of God voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Wij willen Diana bedanken voor haar inzet voor onze parochie en wensen haar veel succes bij haar verdere werkzaamheden. Tijdens de vergadering van 20 juni hebben wij afscheid van haar genomen. Als opvolgster voor Diana hebben wij Paulien Kreeft benaderd. Na een vergadering bijgewoond te hebben, heeft Paulien toegezegd in ieder geval deel te willen uitmaken van de Parochieraad en notulist te worden. Wij heten Paulien van harte welkom!

Copyright © 2004- 2020. OLV Praesentatie Anna Paulowna.