De Rooms-katholieken in Nederland en België zullen met ingang van het liturgische jaar 2016-2017, dag begint op 27 november 2016 met de 1ste zondag van de Advent, het Onze Vader in een nieuwe vertaling gaan binnen. Deze nieuwe vertaling heft de verschillen op die in het Onze Vader tussen België en Nederland nu nog bestaan. Vanaf 27-11- 2016 zal het Onze Vader in de Nederlandse taal dan eindelijk door de Rooms-katholieken op één en dezelfde tekst worden gebeden. De nieuwe vertaling komt dichter bij de Bijbelse oorsprong en sluit beter aan bij de Griekse en Latijnse tekst. Het gaat niet om een compleet nieuwe vertaling, maar slechts om een paar wijzigingen. Voor de nieuwe versie zijn de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen vertrokken vanuit de in Nederland en Vlaanderen bestaande vertalingen en hebben zij behouden wat in beide vertalingen eensluidend is. Bij de verschillen is er soms een wending uit Vlaanderen overgenomen en dan weer een die in Nederland gebruikelijk is. In reacties op de nieuwe vertaling wordt betreurd dat er nog steeds geen volledige eenheid is met het oecumenische Onze Vader. Dit wordt gezien als een gemiste kans. Blijkbaar was het voor de bisschoppen al moeilijk genoeg om tot deze gezamenlijke tekst te komen. Het zal voor sommige gelovigen niet gemakkelijk zijn om van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. We zullen proberen om in de vieringen zoveel mogelijk de tekst van het Onze Vader af te drukken, totdat u het weer uit uw hoofd kent, of liever gezegd, totdat u het weer vanuit uw hart kunnen binnen. De nieuwe vertaling luidt als volgt: 12 Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijke kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Voor alle duidelijkheid: we hebben tot nu toe niet fout gebeden. De wijzigingen veranderen niets aan de wezenlijke inhoud van dit prachtige gebed dat Jezus ons geleerd heeft en dat Hij ook zelf heeft gebeden. Want met een paar woorden die veranderd zijn, vragen we God nog steeds ons te vergeven zoals we ook elkaar vergeven en ons niet (boven onze kracht) te beproeven.

Dit artikel is geschreven door diaken Piet Steur van de Sint Christoforus Parochie in Schagen

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.