Geschiedenis van onze parochie-kerk

van Maria naar Maria (maart) door Hans Kapiteijn

Het beeld voorin de kerk, links van het Maria-altaar door Leo Huiberts

Het orgel van onze kerk