Regelmatig krijgen wij te horen dat er parochianen ziek zijn, hulpbehoevend zijn of opgenomen in een ziekenhuis of een verpleeg- of verzorgingshuis. Als parochie willen wij daar graag aandacht aan besteden. Wij zijn echter afhankelijk van informatie die ons wordt aangeleverd. Als u iemand weet die door ziekte of verlies van een dierbare wat extra aandacht kan gebruiken kunt u dit melden bij het secretariaat. Er wordt dan voor gezorgd dat de melding bij de juiste mensen terecht komt b.v. bij het pastoraalteam, bij de werkgroep “omzien naar elkaar” of “ communie aan huis”. Iedere maandagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat per telefoon ( 531332) of u komt naar de pastorie waar mensen aanwezig zijn om u te woord te staan. U kunt ook per email een bericht sturen naar het  secretariaat. Email adres zie contact hierboven.

 

                                                               De Parochieraad.

Copyright © 2004-2019. OLV Praesentatie Anna Paulowna.