Mijn gedachten zijn zo dor als het vergeelde gras

Dat langs de berm van stille polderwegen groeit.

De zachte regendruppels worden opgeslorpt en verdwijnen!

Het duurt nog lang voordat de berm en ook de trotse meiboom bloeit.

                                                                      

Wanneer de regendruppels gestaag gaan vallen en

een regenbui een zware stortbui wordt,

Besluit een demente vrouw, alle regendruppels op haar

vensterbank te tellen, zoals ze vroeger op haar telraam deed!

Haar verwarde brein heeft deze nieuwe wijsheid nodig

om haar waardigheid te geven in een nieuw bestaan.

Vol vreugde heeft zij deze taak volbracht.

In liefde mag zij gaan.

Zoals een zachte regendruppel in goede aarde valt

zijn mijn gedachten bij alle vrienden, waar ik zoveel van hou.

Vrienden waarmee ik lach en huil en bid.

Een toegangsweg naar vrede.

                                                               Atti Smit-Ran

                                                                            juni 2022

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.