Vrede is een geniepig woord vol tegenstrijdigheid

Het doet me weer denken aan een Klaagmuur

waar vrede en vrijheid op een slimme oorlog lijken.

En het hartstochtelijk genoten verlangen

Van de jeugd, vergeving krijgt!

Een mensenkind kan niet zonder liefde.

Niet zonder troost en zachte handen op je schouder.

Deel jouw liefde met het verdriet van de ander.

Ook diepe vriendschap met respect voor elkander!

Het leven is heerlijk en treurig en fijn

om hoog naar de sterren te vliegen.

Of, samen met jou de donkere kant van de maan

in het stralende zonlicht te zetten!

Langzaam vult mijn bladzijde zich met mijn

dwaze wensen en zoete dromen.

Geen mooi verhaal zal het slotakkoord beleven.

Want het allerlaatste blad wordt nooit meer volgeschreven!

Atti Smit-Ran.                                             

        

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.