Hij was twee nachten in het graf geweest

tot God hem riep: “Sta op, mijn Zoon!”

De hele hemel viert nu feest

de engelen staan nu juichend om mijn troon

Ga, zeg de mensen dat ik door Uw lijden hen uit de macht  van dood en zonde wil bevrijden

 

En bij die woorden wentelde de steen,

en Christus stond omstraald door morgenzon,

De wachters vluchtten vol ontzetting heen

alsof de dood hen achterhalen kon

En toen heeft God twee engelen gezonden

die ‘Christus’ windsels hebben opgewonden

 

En zij verkondigden de vrouwen, dat

de Meester was opgestaan was uit het graf

Toen hoorde zij, die Hem het meest hadden liefgehad

haar naam. Maar Hij leek zò ver van haar af

dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.

En toen zijn jong’ren treurden stond Hij in hun midden

 

Als toen, in Emmaüs, breekt Hij het brood

Hij opent onze ogen, dat ook wij

zien hoe Hij leed voor ons tot in de dood

en zullen weten: Jezus kocht ons vrij

Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen

Het is iets afstaan om het ál te winnen

 

 

Copyright © 2006 - 2019.  OLV Praesentatie Anna Paulowna.