Op 24 april j.l. hebben wij in gezelschap van oudleden en donateurs onze laatste avond gehouden. Het ledenaantal werd steeds minder en animo voor ’n bestuursfunctie was er niet meer.

In overleg met de leden is besloten om te stoppen. Het was een mooie en goede tijd, dat ons veel gegeven heeft.

 

                                               Annemieke Petter, secretaris.

Copyright © 2004-2020. OLV Praesentatie Anna Paulowna.