Vorig jaar september hebben wij u op de hoogte gebracht van het voornemen om in onze regio de kerken van Anna Paulowna, Breezand, Den Helder, Julianadorp en ’t Zand op termijn te sluiten i.v.m. de steeds mindere aantallen parochianen die de kerken bezoeken, de alsmaar oplopende onkosten voor exploitatie (o.a. energie) en onderhoud en de steeds hoger worden negatieve cijfers. Als streefdatum voor het sluiten van de kerken werd genoemd eind 2023, begin 2024. Sindsdien is het oorverdovend stil gebleven. Dat wil niet zeggen dat er niets meer gebeurt. Achter de schermen is er door de samenwerkende besturen heel wat werk verzet. We hebben verschillende keren met het bisdom rond de tafel gezeten en veel email verkeer gehad. Het bisdom heeft een aantal protocollen waaraan voldaan moet worden om kerken te sluiten en eventueel te verkopen. In dit alles heeft het bisdom het laatste woord. In tegenstelling tot sommige berichten in de pers over problemen in andere regio’s die met dezelfde problemen kampen, zijn wij in ieder geval blij dat wij nog steeds positief in gesprek zijn met het bisdom, ondanks het feit dat de onderwerpen van gesprek niet de vrolijkste zijn. Wij verwachten nu dat wij kort, na de zomer, u meer kunnen meedelen over de nieuw te vormen parochie, een eventuele tijdelijke andere plaats van vieren in de polder, de sluitingsdatum en de verkoop van onze kerk en Nieuweweg 11. (het oude woonhuis van de fam. vd Berg) en alle andere kerkgebouwen van ons samenwerkingsverband.

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.