IN DE MAANDEN MAART WORDEN ALLE VIERINGEN OP ZATERDAG OF ZONDAG GEHOUDEN IN HET GEBOUW VAN ikc SPOORBUURT (Spoorbuurtschool). Vanaf 2 april ( Palmpasen/Goede Week) maken we weer gebruik van onze eigen parochiekerk.                   

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.