In het kader van de traditionele oecumenische vieringen op Goede Vrijdag organiseert de Liturgiecommissie van de Samenvaartkerk op Goede Vrijdag 7 april a.s. een oecumenische viering. THEMA : DE KRUISWEG - ZIE DE MENS De 14 staties geschilderd door Jan Toorop worden hierbij getoond.

Daarbij zijn korte bijbelteksten gekozen en aansluitende gebeden en strofen, gemaakt door pastor Cees Remmers. De gebeden en gezongen strofen door kwartet en gemeente vertalen de staties en de bijbelteksten naar het hier en nu. De week voorafgaand aan Goede Vrijdag worden 3 Vesperdiensten gehouden gebaseerd op 3 staties geschilderd door Jan Toorop met begeleidende teksten van Anselm Grün, gevolgd door een lied en stilte. Voorafgaand aan de dienst wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een kaarsje aan te steken. Deze diensten duren ongeveer 30 minuten. Samengevat: Maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april vesperdienst van 19.30 – ca. 20 uur Witte donderdag 6 april - reguliere viering met Heilig Avondmaal, aanvang 19.30 uur Goede Vrijdag 7 april - Oecumenische viering, aanvang 19.30 uur Locatie: Samenvaartkerk, Molenvaart 421, Breezand

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.