Het draait in de kerk niet om geld, juist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is. 

Daarom rekenen wij op u! NL35 RABO 0109 0082 19

Hartelijk dank!

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.