Tegenwoordig worden er regelmatig reclamespotjes van ‘De Zonnebloem’ op de radio en tv uitgezonden. Heeft u ze ook al eens gezien of gehoord?

Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’  is 70 jaar geleden opgericht voor alle mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking die daardoor in een isolement dreigen te raken. Bij deze mensen is eenzaamheid een grote bedreiging…

De Zonnebloemafdeling Anna Paulowna-Breezand bestaat uit een groep van 35 vrijwilligers die met vaste regelmaat deze mensen in onze buurt een bezoekje brengen, gewoon voor de gezelligheid. Wij verzorgen ook iedere maand een leuk uitje naar bv een museum, theater, dierentuin en andere evenementen die normaal niet makkelijk toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Voor aangepast vervoer, rolstoelen, vrijwilligers en verpleging wordt gezorgd. (voor meer informatie en foto’s: www.zonnebloem.nl/annapaulownabreezand of Instagram: zonnebloemannapaulownabreezand)

Nationale Ziekendag 10 en 11 september 2022

In het weekend van 10 en 11 september a.s. zal De Zonnebloem weer aandacht besteden aan de jaarlijkse Nationale Ziekendag. Dan staan wij met elkaar even stil bij de zieken en gehandicapten in onze eigen leefomgeving.

In de kerk zal er een collecte voor de Zonnebloem worden gehouden. Door mee te doen ondersteunt u al die belangrijke activiteiten voor al die mensen die het zo hard nodig hebben!!

Tevens zullen er na de dienst door de vrijwilligers van de Zonnebloem bloemen met adressen uitgedeeld worden aan de kerkgangers. Met deze bloemen én een bezoekje kunt u die dag een zieke verrassen. Zo krijgt de zieke mens die dag eens extra aandacht en een ander gezicht te zien.

Doet u ook mee?

Namens De Zonnebloem alvast heel hartelijk dank!

Carolien van Lierop, vz. Zonnebloem  afdeling Anna Paulowna- Breezand.

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.