Algemeen: Alle maatregelen over de ander halve meter regels zoals vermeld door het RIVM en die van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland dienen door alle betrokkenen strikt te worden nageleefd:

 

 • Handen reinigen bij binnenkomst van de kerk;

 • Hoesten en niezen in de elleboog;

 • Gebruik van papierenzakdoekjes;

 • Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuisblijven;

 • Degenen die deelnemen aan de viering doen dit op eigen risico.

 

 

Gebruiksplan:

 

 • U dient zich van te voren aan te melden op donderdag of vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur: dat kan telefonisch, per email of app bij Ellen Klaver tel. 06 19 01 76 70  of secretariaat    @     olvpraesentatie.nl of Hans van Tongerlo 06 461 49 205 of jwp.vantongerlo     @     quicknet.nl (dit aanmelden is vervelend maar de enige manier om het maximaal aantal (48 bezoekers) te bewaken. Mocht er een uitbraak van Corona in onze kring plaats vinden dan is het van belang te weten wie er in onze kerk aanwezig waren op een bepaalde datum) .

 • Entree alleen door de dubbele deuren, zijdeuren zijn gesloten;

 • Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten;

 • U wordt geïnformeerd via een informatiebord bij de ingang van de kerk;

 • Looproutes staan met pijlen/strepen op de grond aangegeven;

 • Toilet blijft zoveel mogelijk gesloten;

 • Wijwaterbakje blijft leeg;

 • Zitplaatsen worden aangegeven met een oranje plakker op de bank met 1,5 meter afstand van elkaar. Per bank maximaal 2 of 3 zitplaatsen

 • Gezinsleden mogen naast elkaar plaats nemen;

 • U wordt bij binnenkomst opgevangen door gastvrouwen of gastheren die controleren of u aangemeld bent of alsnog uw gegevens noteren en u enkel vragen stellen over eventuele corona gerelateerde klachten en u attenderen op de regels van het RIVM. Zij tellen ook het aantal mensen;

 • Er mag niet gezongen worden door een koor of samenzang, er mogen geen blaasinstrumenten gebruikt worden, wel andere muziekinstrumenten. De liederenbundels mogen niet gebruikt worden.

 • De gastvrouw of gastheer helpt bij het toewijzen van een vrije zitplaats en die worden van voor naar achter ingenomen;

 • De kerkbanken op de eerste en laatste rij van het voorschip en de eerste rij van het achterschip blijven vrij. Ook de hoekplaatsen blijven vrij;

 • Bezoekers zitten met één bank tussen ruimte achter elkaar;

 • Er wordt niet gecollecteerd maar na afloop van de viering staan er collecteschalen bij de uitgang klaar om uw gulle gaven te ontvangen;

 • Bij het te communie gaan dient u de aanwijzingen te volgen: goed de pijlen en de 1,5 meter afstand strepen op de vloer te volgen. Alleen het middenpad wordt gebruikt om de communie te ontvang en via de zijkant terug te gaan. We gaan bank voor bank en kant voor kant;

 • De voorganger staat bij het communie uitreiken achter een “spatscherm” en u ontvangt de communie met een pincet op uw hand;

 • Bij het uitgaan van de kerk gaan we bank voor bank, te beginnen van achteruit en kant voor kant, op aanwijzing van gastvrouw/gastheer.

 • Het aansteken van een kaarsje blijft mogelijk maar doe dat wel op gepaste afstand;

 • Er is een apart protocol voor de koster, de voorganger, de lector en eventuele cantor(zanger(s)).

 • Op het plein voor de kerk wordt u verzocht op gepaste afstand van elkaar te blijven.

 

Copyright © 2004-2023. OLV Praesentatie Anna Paulowna.