Onze Lieve Vrouw Praesentatie

Anna Paulowna

Zoals bekend bestaat onze parochie het komende jaar 150 jaar. Wij willen hieraan, gedurende het gehele jaar op verschillende manieren aandacht aan schenken. Een jubileum commissie heeft een programma in elkaar gezet. Elke maand is er een andere activiteit en voor alle leeftijden.

Maart: NL Doet 15/16 maart Schoonmaken van de kerk (plafonds), MOV Hongerdoeken tentoonstelling in de kerk; Aanbidding en Rozenkrans bidden 18 maart om 10.00 uur

Nu volgt een kort overzicht van de activiteiten per maand. In de pastorale voorafgaand aan elke maand zullen wij de activiteiten aankondigen. Er kunnen nog dingen wijzigen. Als er nog parochianen zijn die leuke activiteiten hebben of willen helpen dan kunnen zij zich aanmelden bij Henny Veul of Hans van Tongerlo

April: Beleef Pasen (Rythm Voice en Nura) zondag 14 april 16.00 uur; Narcissenwandeltocht 14 april; Oogstdankdag viering 28 april om 10.00 uur in onze kerk.

Mei:Maria viering ; Rozenkrans bidden; tentoonstelling plaatselijke kunstenaar(s); 1e communie 19 mei.

Juni: foto tentoonstelling en gedichten van parochianen

Juli: ker(k)misviering op het plein voor de kerk (onder voorbehoud);

Augustus: Maria ten Hemel Opneming 15 augustus;

September: Monumentendag glas in lood; burendag (oranjefonds) ;Openlucht viering(Kind en Gezin);

Oktober: dierendag 4 oktober; Maria maand;

November: Pontificale eucharistieviering; Allerzielen; St. Maarten; PCI Diaconaal weekend;

December: Sinterklaas; Kerstmis en afsluiting feestjaar; Oudejaarsviering.

Copyright © 2019. OLV Praesentatie Anna Paulowna.