Zoals bekend bestaat onze parochie het komende jaar 150 jaar. Wij willen hieraan, gedurende het gehele jaar op verschillende manieren aandacht aan schenken. Een jubileum commissie heeft een programma in elkaar gezet. Elke maand is er een andere activiteit en voor alle leeftijden.

Nu volgt een kort overzicht van de activiteiten per maand. In de pastorale voorafgaand aan elke maand zullen wij de activiteiten aankondigen. Er kunnen nog dingen wijzigen. Als er nog parochianen zijn die leuke activiteiten hebben of willen helpen dan kunnen zij zich aanmelden bij Henny Veul of Hans van Tongerlo

September: Maria lezing 3 september verzorgd door de werkgroep “Omzien naar elkaar”; Monumentendag 14 september; glas in lood demonstratie en uitleg van de glas in lood ramen in onze kerk door Leo Huiberts ; Startviering op zaterdag 21/9 om 19.00 uur en ‘s middags bijeenkomst voor alle vrijwilligers.

Oktober: dierendagviering 3 oktober; Maria maand; 14 t/m 18 oktober feestweek op school i.v.m. 100 jaar Onderwijs in de Spoorbuurt.

November: 5 november kerkveiling:  Pontificale eucharistieviering 17 november met voorganger mgr. Hendriks, pastoor Ivan en het Projectkoor; Allerzielen 3 november; St. Maarten; PCI Diaconaal weekend 9/11; ziekenzalving op 19/11 in Keijzershoff met een lichte maaltijd daarna i.s.m. PCI.

December: Sinterklaas; Kerstmis (met levende kerststal op 25 1ste Kerstdag) en afsluiting feestjaar; Oudejaarsviering.

Copyright © 2004-2019. OLV Praesentatie Anna Paulowna.