Voor de ene parochiaan betekent de komende tijd een periode van rust en vakantie, voor de ander breekt juist het hoog seizoen aan van hard werken en de (bollen)oogst binnen halen. Als de natuur dan ook voor beide groepen een beetje meewerkt dan komt ieder aan zijn trekken. In ieder geval is het zo dat de activiteiten in de parochie ook in een versnelling lager gaan maar zodanig dat alles en iedereen bereikbaar blijft voor lief en leed. Zo is het secretariaat elke maandagochtend gewoon bereikbaar op de pastorie. Ook is er in de vakantieperiode elk weekend een viering waarin we proberen om dan in ieder geval een organist te hebben ter ondersteuning van de samenzang. Wij hopen dan ook veel parochianen te mogen verwelkomen tijdens deze vieringen.

Aan het einde van het voorbije jaar willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich ingezet hebben om de parochie leefbaar te blijven houden en om gezamenlijk elke week weer een viering te kunnen houden met alle noodzakelijke voorbereidingen en bijeenkomsten. Wij hopen natuurlijk ook na de zomer weer gebruik te maken van uw inzet want zonder vrijwilligers kunnen we de parochie en de parochiegemeenschap niet draaiende houden. Wij wensen iedereen of een goede vakantie toe of een goede oogst. Wij starten symbolisch het kerkelijk jaar weer in het weekend van 16/17 september met de startviering.

Kermisviering.

Op zaterdag 22 juli is er een ker(k)misviering in de kermistent. Samen met het Wapen van Holland beginnen we de kermis met een kerkelijke viering in de kermistent die voor de kerk staat. Na het succes van vorig jaar willen we hier een traditie van maken en nodigen wij dan ook iedereen uit om hier aan deel te nemen. Parochiaan of niet, gelovig of niet want het gaat om het samen vieren. Kermis vieren doe je tenslotte ook niet in je eentje. De aanvang van de viering is 19.00 uur. Voorgangers zijn kapelaan Szymon en diaken Henk Schrader. Pathuma zal zorgen voor muziek en samenzang. Na afloop zullen we op gepaste wijze de kermis dagen starten.

Copyright © 2006 - 2019.  OLV Praesentatie Anna Paulowna.